Integritetspolicy

1) Presentation och kontaktuppgifter till den ansvariga personen

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande kommer vi att informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats, i den mening som avses i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), är Coca Vital GbR, Zum Klostersee 17, 27442 Gnarrenburg, Tyskland, Tel.: 01733855432, E-Mail: cocavitalproducts@gmail.com. Den personuppgiftsansvarige för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

2) Datainsamling vid besök på vår webbplats

När du använder vår webbplats endast i informationssyfte, dvs. om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in de uppgifter som din webbläsare överför till webbplatsens server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in följande uppgifter, som är tekniskt nödvändiga för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

Vår besökta webbplats

Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst

Mängd data som skickats i bytes

Källa/referens från vilken du kom till sidan

Använd webbläsare

Operativsystem som används

Använd IP-adress (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Behandlingen sker i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på något annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att kontrollera serverns loggfiler i efterhand om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Hosting & nätverk för innehållsleverans

Shopify

Vi använder systemet från följande leverantör för att vara värd för vår webbplats och visa sidinnehållet: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland ("Shopify")

Uppgifter överförs också till: Shopify Inc, 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Kanada

Alla uppgifter som samlas in på vår webbplats behandlas på leverantörens servrar. Vi har ingått ett avtal om orderbehandling med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Vid överföring av uppgifter till Kanada garanteras en lämplig nivå av dataskydd genom ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

4) Cookies

För att göra det attraktivt att besöka vår webbplats och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi cookies, dvs. små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av dessa cookies raderas automatiskt när du stänger din webbläsare (så kallade "session cookies"), medan andra finns kvar på din enhet under en längre tid och gör det möjligt att spara sidinställningar (så kallade "persistent cookies"). I det senare fallet kan du hitta lagringsperioden i cookieinställningarna i din webbläsare.

Om personuppgifter också behandlas av enskilda cookies som används av oss, utförs behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR antingen för genomförandet av avtalet, i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR vid samtycke eller i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR för att skydda våra legitima intressen i bästa möjliga funktionalitet på webbplatsen och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies för vissa fall eller i allmänhet.

Observera att om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad.

5) Att ta kontakt

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post) behandlas personuppgifterna endast i syfte att behandla och besvara din förfrågan och endast i den utsträckning som är nödvändig för detta ändamål.

Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att besvara din förfrågan i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Om din kontakt syftar till ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas om det kan utläsas av omständigheterna att den aktuella frågan har klargjorts slutgiltigt och förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som strider mot detta.

6) Databehandling vid öppnande av ett kundkonto

I enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta samlas in och behandlas i nödvändig utsträckning om du tillhandahåller dem till oss när du öppnar ett kundkonto. De uppgifter som krävs för att öppna ett konto finns i inmatningsmasken för motsvarande formulär på vår webbplats.

Du kan när som helst avsluta ditt kundkonto genom att skicka ett meddelande till den personuppgiftsansvariges adress ovan. Efter radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att raderas, förutsatt att alla avtal som ingåtts genom det har behandlats fullständigt, det inte finns några lagliga lagringsperioder som strider mot detta och vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.

7) Användning av kunddata för direktreklam

7.1 Registrering för vårt nyhetsbrev via e-post

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev via e-post kommer vi att skicka dig regelbunden information om våra erbjudanden. Den enda obligatoriska informationen för att skicka nyhetsbrevet är din e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga och används för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka nyhetsbrev, vilket säkerställer att du bara får nyhetsbrev om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till att få nyhetsbrevet genom att klicka på en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till användningen av dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används endast för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet via den länk som finns i nyhetsbrevet eller genom att skicka ett motsvarande meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns i början. När du har avslutat din prenumeration kommer din e-postadress omedelbart att raderas från vår nyhetsbrevlista, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda data utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7.2 Utskick av nyhetsbrev via e-post till befintliga kunder

Om du har angett din e-postadress vid köp av varor eller tjänster förbehåller vi oss rätten att regelbundet skicka erbjudanden om liknande varor eller tjänster som de du redan har köpt från vårt sortiment via e-post. I enlighet med § 7 (3) UWG behöver vi inte inhämta ett separat samtycke från dig för detta. I detta avseende sker databehandlingen enbart på grundval av vårt berättigade intresse av personlig direktreklam i enlighet med artikel 6.1 lit. f i GDPR. Om du inledningsvis har invänt mot att din e-postadress används för detta ändamål kommer vi inte att skicka några e-postmeddelanden till dig.

Du har rätt att när som helst invända mot användningen av din e-postadress för ovannämnda reklamändamål med verkan för framtiden genom att skicka ett meddelande till den registeransvarige som nämns i början. För detta uppstår endast överföringskostnader i enlighet med grundtaxan. Efter mottagandet av din invändning kommer användningen av din e-postadress för reklamändamål att avbrytas omedelbart.

7.3 Meddelande om produkttillgänglighet via e-post

Du kan registrera dig för att få e-postmeddelanden om produkttillgänglighet för artiklar som är tillfälligt otillgängliga. I så fall skickar vi dig ett engångsmeddelande via e-post om tillgängligheten för den artikel du har valt. Endast din e-postadress krävs för att få detta meddelande. Att lämna ytterligare uppgifter är frivilligt och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka e-post, vilket säkerställer att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att aktivera en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Vi lagrar din IP-adress som angetts av Internet Service Provider (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-posttjänst för information om varors tillgänglighet används endast för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avregistrera dig från tillgänglighetsmeddelandena genom att skicka ett meddelande till den ansvariga person som anges i början. Efter avbeställningen raderas din e-postadress omedelbart från vår e-postlista som upprättats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

7.4 Påminnelser om varukorg via e-post

Om du avbryter ditt köp hos oss innan du har slutfört din beställning, har du möjlighet att få en engångspåminnelse via e-post om innehållet i din virtuella varukorg.

Den enda obligatoriska informationen för att skicka denna påminnelse är din e-postadress. Ytterligare uppgifter är frivilliga och kan användas för att adressera dig personligen. Vi använder det så kallade double opt-in-förfarandet för att skicka e-post, vilket säkerställer att du endast får ett meddelande om du uttryckligen har bekräftat ditt samtycke till detta genom att aktivera en verifieringslänk som skickas till den angivna e-postadressen.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR för att skicka en påminnelse om kundkorgen. Vi lagrar din IP-adress som angetts av Internetleverantören (ISP) samt datum och tid för registreringen för att kunna spåra eventuellt missbruk av din e-postadress vid ett senare tillfälle. De uppgifter som vi samlar in när du registrerar dig för vår e-posttjänst används endast för det avsedda ändamålet.

Du kan när som helst avregistrera dig från varukorgspåminnelserna genom att skicka ett motsvarande meddelande till den personuppgiftsansvarige som nämns i början. Efter uppsägningen raderas din e-postadress omedelbart från vår e-postlista som skapats för detta ändamål, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till ytterligare användning av dina uppgifter eller vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och om vilket vi informerar dig i denna deklaration.

8) Databehandling för orderhantering

8.1 I den mån det är nödvändigt för avtalsbehandling för leverans- och betalningssyften kommer de personuppgifter som samlas in av oss att vidarebefordras till det uppdragna transportföretaget och det uppdragna kreditinstitutet i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR.

Om vi är skyldiga dig uppdateringar för varor med digitala element eller för digitala produkter på grundval av ett motsvarande avtal, behandlar vi de kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress) som du anger vid beställningen för att informera dig personligen med lämpliga kommunikationsmedel (t.ex. per post eller e-post) om kommande uppdateringar inom den lagligt föreskrivna perioden inom ramen för vår lagstadgade informationsskyldighet enligt art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Dina kontaktuppgifter kommer endast att användas för att meddela dig om uppdateringar som vi är skyldiga och kommer endast att behandlas av oss för detta ändamål i den utsträckning som detta är nödvändigt för respektive information.

För att behandla din beställning arbetar vi också tillsammans med följande tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis stöder oss i uppfyllandet av ingångna avtal. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

8.2 DHL fullgörande

Vi använder följande leverantör för orderhantering: DHL Home Delivery GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland

Namn, adress och alla andra personuppgifter kommer att vidarebefordras till leverantören uteslutande för att behandla onlinebeställningen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras om detta faktiskt är nödvändigt för att behandla beställningen.

8.3 Överföring av personuppgifter till leverantörer av frakttjänster

- DHL

Vi använder följande leverantör som vår leverantör av transporttjänster: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Tyskland

Vi kommer att vidarebefordra din e-postadress och/eller telefonnummer till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR före leverans av varorna i syfte att samordna ett leveransdatum eller för leveransavisering, förutsatt att du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta under beställningsprocessen. I annat fall överför vi endast mottagarens namn och leveransadressen till leverantören för leveransändamål i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Informationen kommer endast att vidarebefordras om detta är nödvändigt för leverans av varor. I detta fall är det inte möjligt att i förväg samordna leveransdatumet med leverantören eller meddela om leverans.

Samtycket kan när som helst återkallas med verkan för framtiden från den personuppgiftsansvarige som nämns ovan eller från leverantören.

8.4 Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- Shopify Betalningar

En eller flera onlinebetalningsmetoder är tillgängliga på denna webbplats från följande leverantör: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland

Om du väljer en betalningsmetod från leverantören för vilken du gör en förskottsbetalning (till exempel kreditkortsbetalning), kommer de betalningsuppgifter du tillhandahåller under beställningsprocessen (inklusive namn, adress, bank- och betalkortsinformation, valuta och transaktionsnummer) samt information om innehållet i din beställning att överföras till leverantören i enlighet med art. 6 para. 1 lit. b GDPR. I detta fall kommer dina uppgifter endast att vidarebefordras för betalningshantering med leverantören och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta ändamål.

9) Webbanalystjänster

9.1 Google Analytics 4

Denna webbplats använder Google Analytics 4, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"), som gör det möjligt att analysera din användning av vår webbplats.

Som standard placerar Google Analytics 4 cookies när du besöker webbplatsen, vilka lagras som små textmoduler på din slutenhet och samlar in viss information. Denna information omfattar även din IP-adress, som dock förkortas av Google med de sista siffrorna för att utesluta en direkt personlig referens.

Informationen överförs till Googles servrar och bearbetas där. Överföring till Google LLC, baserat i USA, är också möjligt.

Google använder den insamlade informationen för vår räkning för att analysera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för oss och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Den förkortade IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. De uppgifter som samlas in i samband med användningen av Google Analytics 4 lagras i två månader och raderas därefter.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies på den använda terminalenheten, kommer endast att äga rum om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR.
Utan ditt samtycke kommer Google Analytics 4 inte att användas under ditt besök på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att utöva din ångerrätt, vänligen avaktivera denna tjänst med hjälp av "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google som säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

Ytterligare juridisk information om Google Analytics 4 finns på 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografiska egenskaper
Google Analytics 4 använder specialfunktionen "demografiska egenskaper" och kan använda den för att skapa statistik som gör uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökare. Detta sker genom analys av reklam och information från tredjepartsleverantörer. På så sätt kan målgrupper identifieras för marknadsföringsaktiviteter. De insamlade uppgifterna kan dock inte hänföras till en specifik person och raderas efter en lagringsperiod på två månader.

Google-signaler
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan Google Signals användas på denna webbplats för att generera enhetsövergripande rapporter. Om du har aktiverat personligt anpassade annonser och har länkat dina enheter till ditt Google-konto kan Google analysera ditt användarbeteende över enheter och skapa databasmodeller, inklusive för enhetsöverskridande konverteringar, förutsatt att du samtycker till användningen av Google Analytics i enlighet med artikel 6.1 lit. a i GDPR. Vi får inga personuppgifter från Google, endast statistik. Om du vill stoppa den enhetsövergripande analysen kan du avaktivera funktionen "Personanpassad annonsering" i inställningarna för ditt Google-konto. Följ anvisningarna på denna sida för att göra detta: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Mer information om Google Signals finns på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Användar-ID
Som ett tillägg till Google Analytics 4 kan funktionen "UserIDs" användas på denna webbplats. Om du har samtyckt till användningen av Google Analytics 4 i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR, har skapat ett konto på denna webbplats och loggar in med detta konto på olika enheter, kan dina aktiviteter, inklusive konverteringar, analyseras över olika enheter.

För dataöverföring till USA har leverantören anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

9.2 Google Tag Manager

Denna webbplats använder "Google Tag Manager", en tjänst från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (nedan: "Google").

Google Tag Manager tillhandahåller en teknisk grund för att samla olika webbapplikationer, inklusive spårnings- och analystjänster, och för att kalibrera, kontrollera och länka dem till villkor via ett standardiserat användargränssnitt. Google Tag Manager i sig lagrar eller läser inte någon information på användarens enheter. Tjänsten utför inte heller några oberoende dataanalyser. Google Tag Manager överför dock din IP-adress till Google när du besöker en sida och kan lagra den där. Det kan också överföras till servrar från Google LLC. i USA är möjligt.

Denna behandling kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Utan detta samtycke kommer Google Tag Manager inte att användas under ditt besök på vår webbplats. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. För att återkalla ditt samtycke ska du avaktivera denna tjänst i "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För dataöverföringar till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

10) Retargeting/remarketing och konverteringsspårning

10.1 Google Ads konverteringsspårning utan cookies

Denna webbplats använder onlineannonseringsprogrammet "Google Ads" och, som en del av Google Ads, konverteringsspårningen från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google").

Vi använder Google Ads för att uppmärksamma våra attraktiva erbjudanden med hjälp av reklammaterial (så kallade Google Adwords) på externa webbplatser. Vi kan avgöra hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är i förhållande till reklamkampanjdata. Vårt mål är att visa dig annonser som är intressanta för dig, att göra vår webbplats mer intressant för dig och att uppnå en rättvis beräkning av de uppkomna reklamkostnaderna.

Denna webbplats använder Google Ads Conversion Tracking uteslutande utan användning av cookies, vilket innebär att tjänsten inte ställer in cookies på din slutenhet vid någon tidpunkt.

Istället används det lokala minnet i din webbläsare för att lagra ett individuellt ID som tilldelats av Google, vilket gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. För detta ändamål behandlas viss användarinformation via ID.

ID:t ställs in när en användare klickar på en annons från Google. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats kan Google och vi känna igen att användaren har klickat på annonsen och har omdirigerats till den här sidan. Varje Google Ads-kund får en annan cookie. Cookies kan därför inte spåras via Google Ads-kundernas webbplatser. Den information som samlas in på detta sätt används för att skapa konverteringsstatistik för Google Ads-kunder som har valt konverteringsspårning. Kunderna får veta det totala antalet användare som klickade på deras annons och omdirigerades till en sida med en tagg för konverteringsspårning.

De får dock ingen information som kan användas för att identifiera användare personligen. I samband med användningen av Google Ads kan personuppgifter också överföras till Google LLC:s servrar i USA. Detaljer om behandlingen som utlöses av Google Ads Conversion Tracking och hur Google hanterar data från webbplatser finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Om den insamlade informationen har en personlig referens utförs behandlingen i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse för statistisk utvärdering av framgången för våra reklamkampanjer.
Googles sekretesspolicy kan läsas här: https://www.google.de/policies/privacy/

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

10.2 Googles marknadsföringsplattform

Denna webbplats använder online-marknadsföringsverktyget Google Marketing Platform från operatören Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("GMP").

GMP använder cookies för att visa annonser som är relevanta för användarna, för att förbättra kampanjresultatrapporter eller för att förhindra att en användare ser samma annonser mer än en gång. Google använder ett cookie-ID för att registrera vilka annonser som visas i vilken webbläsare och kan därmed förhindra att de visas mer än en gång. Dessutom kan GMP använda cookie-ID för att registrera så kallade konverteringar som är relaterade till annonsförfrågningar. Detta är t.ex. fallet när en användare ser en GMP-annons och senare besöker annonsörens webbplats med samma webbläsare och gör ett köp via denna webbplats. Enligt Google innehåller GMP-cookies inte någon personlig information.
På grund av de marknadsföringsverktyg som används upprättar din webbläsare automatiskt en direktanslutning till Googles server.

Vi har inget inflytande på omfattningen och den fortsatta användningen av de uppgifter som Google samlar in genom att använda detta verktyg och informerar dig därför enligt vår kunskap enligt följande: Genom att integrera GMP får Google information om att du har öppnat motsvarande del av vår webbplats eller klickat på en annons från oss. Om du är registrerad med en Google-tjänst kan Google tilldela besöket till ditt konto. Även om du inte är registrerad hos Google eller inte har loggat in, är det möjligt att leverantören kommer att ta reda på din IP-adress och lagra den. Som en del av användningen av GMP kan personuppgifter också överföras till servrarna för Google LLC. i USA.

All behandling som beskrivs ovan, särskilt inställningen av cookies för att läsa information om den använda terminalenheten, kommer endast att utföras om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan genom att avaktivera denna tjänst i "cookie consent tool" som finns på webbplatsen.

För dataöverföringar till USA har leverantören anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Sekretesspolicyn för GMP by Google finns här:  https://www.google.de/policies/privacy/

11) Webbplatsens funktioner

11.1 Google reCAPTCHA

På denna webbplats använder vi CAPTCHA-tjänsten från följande leverantör: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland

Data kan också överföras till: Google LLC, USA. Leverantören använder "Google Fonts", dvs. teckensnitt som Google laddar ner från Internet, för den visuella utformningen av Captcha-fönstret. Ingen annan information än den som redan överförts till Google via ReCaptcha-funktionen behandlas.

Tjänsten kontrollerar om en post görs av en fysisk person eller missbrukas av maskiner och automatiserad bearbetning, och blockerar skräppost, DDoS-attacker och liknande automatiserad skadlig åtkomst. För att säkerställa att en åtgärd utförs av en människa och inte av en automatiserad bot samlar leverantören in IP-adressen för den slutenhet som används, identifieringsdata för den webbläsare och operativsystemstyp som används samt datum och varaktighet för besöket och överför dessa till leverantörens servrar för utvärdering.

Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att fastställa individuellt ansvar på Internet och undvika missbruk och skräppost i enlighet med art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med leverantören, vilket säkerställer skyddet av uppgifterna för våra webbplatsbesökare och förbjuder obehörigt utlämnande till tredje part.

För dataöverföring till USA har leverantören anslutit sig till EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

11.2 Google Translate

Denna webbplats använder översättningstjänsten "Google Translate" från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google") via en API-integration. För att översättningen ska visas automatiskt efter att du har valt ett språk ansluter webbläsaren du använder till Googles servrar. Google använder så kallade "cookies", som är textfiler som lagras på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där; den kan också överföras till Google LLC:s servrar i USA.

Om personuppgifter behandlas sker detta i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR på grundval av vårt legitima intresse av barriärfri och universell tillgänglighet av vår webbplats.

I den mån det krävs enligt lag har vi inhämtat ditt samtycke till den ovan beskrivna behandlingen av dina uppgifter i enlighet med art. 6 avsn. 1 lit. a i GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden. För att utöva din återkallelse, avaktivera denna tjänst i "Cookie Consent Tool" som tillhandahålls på webbplatsen.

För dataöverföring till USA har leverantören undertecknat EU-US Data Privacy Framework, som säkerställer överensstämmelse med den europeiska nivån av dataskydd på grundval av ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

12) Den registrerades rättigheter

12.1 Den tillämpliga dataskyddslagen ger dig följande rättigheter som registrerad (informations- och interventionsrättigheter) gentemot den registeransvarige med avseende på behandlingen av dina personuppgifter, varvid hänvisning görs till den angivna rättsliga grunden för respektive utövandekrav:

Rätt till tillgång enligt artikel 15 i GDPR;

Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 i GDPR;

Rätt till radering enligt artikel 17 i GDPR;

Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR;

Rätt till information i enlighet med artikel 19 i GDPR;

Rätt till dataportabilitet i enlighet med artikel 20 i GDPR;

Rätt att återkalla ett lämnat samtycke enligt art. 7.3 i GDPR;

Rätt att lämna in ett klagomål i enlighet med art. 77 GDPR.

OM VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER SOM EN DEL AV EN INTRESSEAVVÄGNING PÅ GRUNDVAL AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING MED VERKAN FÖR FRAMTIDEN AV SKÄL SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SÄRSKILDA SITUATION.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT UPPHÖRA MED BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN ATT FORTSÄTTA BEHANDLINGEN OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSIDOSÄTTER DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH FRIHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL ATT FASTSTÄLLA, UTÖVA ELLER FÖRSVARA RÄTTSLIGA ANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS FÖR DIREKT MARKNADSFÖRING HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDAN MARKNADSFÖRING. DU KAN UTÖVA DIN INVÄNDNING ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT INVÄNDA KOMMER VI ATT SLUTA BEHANDLA DE BERÖRDA UPPGIFTERNA FÖR DIREKTMARKNADSFÖRINGSÄNDAMÅL.

13) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Hur länge personuppgifterna lagras bestäms av respektive rättslig grund, syftet med behandlingen och - om tillämpligt - dessutom av respektive lagstadgad lagringstid (t.ex. lagringstider enligt handels- och skattelagstiftning).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av uttryckligt samtycke i enlighet med art. 6 para. 1 lit. a GDPR, kommer de berörda uppgifterna att lagras tills du återkallar ditt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringstider för uppgifter som behandlas inom ramen för rättsliga eller liknande skyldigheter på grundval av art. 6 avsn. 1 lit. b GDPR, kommer dessa uppgifter att raderas rutinmässigt efter att lagringstiderna har löpt ut, förutsatt att de inte längre krävs för avtalsuppfyllelse eller avtalsinledning och/eller vi inte längre har ett berättigat intresse av ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6.1 f i GDPR kommer dessa uppgifter att lagras tills du utövar din rätt att invända i enlighet med artikel 21.1 i GDPR, såvida vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Vid behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring på grundval av artikel 6.1 f i GDPR lagras dessa uppgifter tills du utövar din rätt att invända i enlighet med artikel 21.2 i GDPR.

Om inget annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

 

 

Stand: 13.02.2024, 19:13:33 Uhr